Carl Erik Tilly

Karlsberg Malma

1857-03-20 Födelsedatum
1932-03-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1932-03-28

RY A:11 304, 305

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats