Klara Gustava Tilly

Födelsedatum:1853-08-27
Dödsdatum:1946-12-20
Gravsatt:1947-01-03
Ort:Karlsberg Malma
Gravnummer:RY A:11 304, 305

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem