Johanna Carolina Linnros

Ålderdomshemmet

1860-10-10 Födelsedatum
1941-04-15 Dödsdatum

Gravsatt: 1941-04-20

RY A:11 317, 318

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats