Lars August Linnros

Trädg.mästare | Granhammar

1854-03-02 Födelsedatum
1933-12-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1934-01-06

RY A:11 317, 318

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats