Mats Fredrik Valdemar Nordh

Linköping

1959-12-28 Födelsedatum
2011-08-24 Dödsdatum

Gravsatt: 2011-10-07

RY A:11 315, 316

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats