Mats Fredrik Valdemar Nordh

Födelsedatum:1959-12-28
Dödsdatum:2011-08-24
Gravsatt:2011-10-07
Ort:Linköping
Gravnummer:RY A:11 315, 316

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem