Sture Nordh

Födelsedatum:1926-09-16
Dödsdatum:2000-06-27
Gravsatt:2000-07-06
Ort:Rystad
Gravnummer:RY A:11 315, 316

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem