Sture Nordh

Rystad

1926-09-16 Födelsedatum
2000-06-27 Dödsdatum

Gravsatt: 2000-07-06

RY A:11 315, 316

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats