Astrid Andersson

58943 Linköping

1912-07-17 Födelsedatum
2005-07-24 Dödsdatum

Gravsatt: 2005-08-30

RY B:07 54

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats