Nils Gustav Henrik Andersson

Rystad

1906-01-19 Födelsedatum
1981-03-13 Dödsdatum

Gravsatt: 1981-03-19

RY B:07 54

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats