Ester Ingeborg Thurfjell

Tallboda

1908-10-18 Födelsedatum
1976-03-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1976-05-22

RY B:07 56

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats