Mats Evert Thurfjell

Linköping

1936-09-27 Födelsedatum
2014-03-29 Dödsdatum

Gravsatt: 2014-05-09

RY B:07 56

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats