Mats Evert Thurfjell

Födelsedatum:1936-09-27
Dödsdatum:2014-03-29
Gravsatt:2014-05-09
Ort:Linköping
Gravnummer:RY B:07 56

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem