Anna Elisabeth Hansson

Sofielund Stensätter

1879-10-09 Födelsedatum
1955-12-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1956-01-06

RY B:10 80, 81

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats