August Vilhelm Hansson

Sofielund Stensätter

1872-01-07 Födelsedatum
1954-11-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1954-11-28

RY B:10 80, 81

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats