Kurt Verner Abraham Wallberg

Arrendator | Linköping

1913-08-04 Födelsedatum
1978 Dödsdatum

Gravsatt: 1978

RY B:10 78, 79

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats