Sofia Kristina Wallberg

Linköping

1875-09-15 Födelsedatum
1953-01-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1953-01-25

RY B:10 78, 79

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats