Anna Charlotta Karlsson

Födelsedatum:1873-12-20
Dödsdatum:1962-06-30
Gravsatt:1962-07-07
Ort:Rystad
Gravnummer:RY N:09 303, 304

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem