Valfrid Karlsson

Födelsedatum:1876-07-19
Dödsdatum:1968-04-03
Gravsatt:1968-04-10
Ort:Rystad
Gravnummer:RY N:09 303, 304

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem