Elsa Fridner

Födelsedatum:1909-12-07
Dödsdatum:1997-04-15
Gravsatt:1997-05-09
Ort: Tallboda
Gravnummer:RY N:09 285

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem