Yngve Emanuel Fridner

Födelsedatum:1906-05-26
Dödsdatum:1982-11-11
Gravsatt:1982-11-26
Ort:Rystad
Gravnummer:RY N:09 285

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem