Erland Rudolf Färdig

Födelsedatum:1904-03-10
Dödsdatum:1986-02-16
Gravsatt:1986-02-21
Ort:Linköping
Gravnummer:RY N:09 295, 296

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem