Rut Färdig

Födelsedatum:1912-07-19
Dödsdatum:1994-03-11
Gravsatt:1994-03-17
Ort:Linköping
Gravnummer:RY N:09 295, 296

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem