Erlinda Kristina Gustavsson

Hushållerska | Rystad

1888-09-13 Födelsedatum
1962-11-29 Dödsdatum

Gravsatt: 1962-12-07

RY N:09 305

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats