Gunnar Gustafsson

Rystad

1909-03-06 Födelsedatum
1997-10-29 Dödsdatum

Gravsatt: 1998-01-09

RY N:09 305

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats