Gunnar Gustafsson

Födelsedatum:1909-03-06
Dödsdatum:1997-10-29
Gravsatt:1998-01-09
Ort:Rystad
Gravnummer:RY N:09 305

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem