Anna Elisabet "Anna-Lisa" Allvar

Linköping

1921-05-16 Födelsedatum
2022-06-05 Dödsdatum

Gravsatt: 2022-07-06

RY N:11 354, 355

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats