Nils Gustaf Allvar

Linköping

1914-04-21 Födelsedatum
1985-06-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1985-06-28

RY N:11 354, 355

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats