Ingrid Elisabet Forsberg

Linköping

1927-06-14 Födelsedatum
1991-01-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1991-02-01

RY N:11 346, 347

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats