Ragnar Forsberg

Domkyrkoförs. Linköping

1924-05-31 Födelsedatum
2001-02-16 Dödsdatum

Gravsatt: 2001-04-09

RY N:11 346, 347

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats