Karin Fornander

Linköping

1916-04-12 Födelsedatum
2003-04-25 Dödsdatum

Gravsatt: 2003-05-13

RY N:11 344, 345

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats