Otto Lennart Fornander

Linköping

1910-07-27 Födelsedatum
1987-12-16 Dödsdatum

Gravsatt: 1988-01-07

RY N:11 344, 345

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats