Anna Karolina Johansson

Födelsedatum:1899-09-12
Dödsdatum:1964-07-17
Gravsatt:1964-07-23
Ort:Skäggestad
Område: C
Gravnummer:TÖ C 175, 176

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem