Ossian Johansson

Födelsedatum:1899-05-02
Dödsdatum:1975-04-06
Gravsatt:1975-04-11
Område: C
Gravnummer:TÖ C 175, 176

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem