Anna Pettersson

Födelsedatum:1920-04-14
Dödsdatum:2004-12-01
Gravsatt:2004-12-28
Ort:Östra Harg
Område: C
Gravnummer:TÖ C 127, 128, 129

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem