Bertil Pettersson

Födelsedatum:1915-07-13
Dödsdatum:1988-01-02
Gravsatt:1988-02-05
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 127, 128, 129

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem