Arne Valdemar Eklöf

Födelsedatum:1917-06-11
Dödsdatum:2007-05-22
Gravsatt:2007-08-06
Område: C
Gravnummer:TÖ C 73, 74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem