Ingrid Maria Eklöf

Födelsedatum:1918-09-11
Dödsdatum:1952-10-05
Gravsatt:1952-10-19
Område: C
Gravnummer:TÖ C 73, 74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem