Augusta Pettersson

Födelsedatum:1887-11-28
Dödsdatum:1973-07-12
Gravsatt:1973-07-18
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 122, 123

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem