Karl Pettersson

1881-11-17 Födelsedatum
1957-06-23 Dödsdatum

Gravsatt: 1957-06-29

TÖ C 122, 123

Törnevalla Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats