Axel Karlsson

Födelsedatum:1898-12-27
Dödsdatum:1975-08-03
Gravsatt:1975-08-12
Ort:59062 Linghem
Område: C
Gravnummer:TÖ C 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem