Ruth Kristina Karlsson

Födelsedatum:1910-03-14
Område: C
Gravnummer:TÖ C 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem