Axel Persson

Födelsedatum:1885-10-01
Dödsdatum:1963-05-02
Gravsatt:1963-05-08
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 144, 145

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem