Karl Axel Persson

Födelsedatum:1927-09-25
Dödsdatum:1999-12-27
Gravsatt:2000-01-25
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 144, 145

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem