Bo Larsson

Födelsedatum:1944-05-16
Dödsdatum:1961-09-20
Gravsatt:1961-09-27
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 152, 153

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem