Maj Larsson

Födelsedatum:1917-01-15
Dödsdatum:2007-01-18
Gravsatt:2007-03-02
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 152, 153

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem