Carolina Larsson

Födelsedatum:1832-05-03
Dödsdatum:1921-01-29
Gravsatt:1921-02-08
Ort:Vårdsberg
Område: C
Gravnummer:TÖ C 51, 52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem