Lars Magnus Larsson

Hem.ägare | Oppreva

1817-04-07 Födelsedatum
1895-12-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1896

TÖ C 51, 52

Törnevalla Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats