Lars Magnus Larsson

Födelsedatum:1817-04-07
Dödsdatum:1895-12-27
Gravsatt:1896
Ort:Oppreva
Område: C
Gravnummer:TÖ C 51, 52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem