David Anton Jungsgård

Födelsedatum:1893-05-14
Dödsdatum:1969-08-29
Gravsatt:1969-09-06
Ort:Fornåsa
Område: C
Gravnummer:TÖ C 85, 86

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem