Elsa Jonsson

Födelsedatum:1884-11-11
Dödsdatum:1979-02-09
Gravsatt:1979-02-20
Område: C
Gravnummer:TÖ C 85, 86

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem