Einar Lang

Födelsedatum:1900-08-05
Dödsdatum:1967-07-20
Gravsatt:1967-07-27
Område: C
Gravnummer:TÖ C 190, 191

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem