Olga Sofia Lang

Födelsedatum:1900-09-22
Dödsdatum:1986-06-25
Gravsatt:1986-08-16
Ort:Landeryd
Område: C
Gravnummer:TÖ C 190, 191

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem