Karl Elmer Johansson

Födelsedatum:1900-02-20
Dödsdatum:1971-12-31
Gravsatt:1972-01-03
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 158, 159

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem