Oskar Johansson

Födelsedatum:1896-03-09
Dödsdatum:1961-04-02
Gravsatt:1961-04-10
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 158, 159

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem